Spelregels

Algemeen

Deelname aan de wedstrijd staat open voor iedereen. Per deelnemer mogen maximaal vijf teksten worden ingeleverd.

Inzenden

Deelnemers zenden hun werk in via de pagina inzenden op deze site of naar inzenden@hetvrijelied.nl als platte tekst of in een bijlage (.doc, .odt, .pdf) onder (separate) vermelding van contactgegevens, tenminste naam, e-mailadres. Het is toegestaan meerdere teksten in te zenden met een maximum van vijf.

Anonieme inzendingen zijn niet toegestaan, inzendingen onder pseudoniem wel, mits de inzender zich bekendmaakt aan de jury.

Deadline

Inzendingen dienen uiterlijk 15 april 2020 door het vrije lied te zijn ontvangen. Update: wegens de bijzondere omstandigheden rond het coronavirus is de deadline voor inzenden verruimd naar 31 juli.

Werkwijze

De jury kiest uit alle inzendingen twintig teksten die gepubliceerd zullen worden. Van tien daarvan wordt een lied gemaakt door een door de jury aangewezen componist.

De jury kan er voor kiezen aanpassingen aan een tekst te suggereren aan een auteur en dan de tekst opnieuw te beoordelen; uiteraard is het laatste woord over de tekst aan de auteur.

Prijs

De jury kiest een jurywinnaar. Deze ontvangt een prijs van € 500.

Tijdens het presentatie-evenement verkiezen de bezoekers door middel van stemmen de publiekswinnaar. Deze ontvangt een prijs van € 250.

Een auteur kan maar één prijs winnen. Wanneer de jurywinnaar ook door het publiek wordt verkozen, gaat de prijs naar degene op de tweede plaats. Als de stemmen staken tussen meerdere kanshebbers is er een gedeelde winnaar en wordt de prijs verdeeld.

Eerdere publicatie

Ingezonden gedichten mogen niet vóór de bekendmaking van de winnaars elders gepubliceerd worden of zijn door de deelnemers, ook niet digitaal.

Jury

De jury bestaat uit Maarten van der Bijl, Bert Dicou, Andries Govaart en Susien Lenselink.

Copyright

Deelnemers aan de wedstrijd houden het copyright op hun eigen werk.

Publicatie

Het vrije lied heeft de mogelijkheid om de ingezonden teksten en liederen te publiceren, zowel op papier als digitaal, gratis of betaald, als enkel lied of in een bundel. De taakgroep is hiertoe niet verplicht. Iedereen die meedoet aan de wedstrijd, is zich ervan bewust dat zijn/haar naam en tekst gepubliceerd kunnen worden.

Slotbepaling

Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de jury.