Het Vrije Lied 2023

Dichters gezocht! Wie schrijft de winnende tekst voor Het Vrije Lied 2023? De twintig beste teksten worden opgenomen in de bundel.

Opzet

Deelnemers mogen één tot vijf liedteksten inzenden. De jury zal uit alle ingezonden teksten er twintig kiezen. Tien componisten kiezen daar weer elk een tekst uit om op muziek te zetten. De tien liederen vormen samen met de tien overgebleven teksten de bundel ‘Het vrije lied 2023’. De deadline voor het schrijven is 17 juni, de prijsuitreiking is op 21 oktober. Kijk voor meer informatie bij ‘wedstrijd’.

Opdrachten

Hier volgen de opdrachten. De eerste opdracht doet elk jaar mee.

Opdracht 1: het vrije lied

Schrijf een liedtekst, waarbij we geen verdere restricties geven dan dat deze in het Nederlands moet zijn. Deze tekst mag lang of kort zijn, een vaste of vrije vorm kennen, rijmen of niet. Let wel op: uiteindelijk beoordeelt de jury de teksten niet alleen op schoonheid maar ook op bruikbaarheid. Dus alles mag, maar een tekst die zich goed leent om een lied van te maken, en dan ook nog eens een lied dat in de praktijk gezongen zal gaan worden, maakt het meeste kans opgenomen te worden.

Opdracht 2: openingslied

Schrijf een lied dat je op een gewone zondag kunt zingen aan het begin van de dienst. In een openingslied kan worden stilgestaan bij het licht waarbij de dag begon en/of het licht van de paaskaars. Het lied kan uitnodigen om naar binnen te keren, vanuit de drukke buitenwereld. Of juist uitbundig zijn, omdat we blij zijn dat we weer samen mogen komen.

Opdracht 3: gebed

Gebed. Schrijf een tekst die vaak herhaald gezongen kan worden, bijvoorbeeld zoals een Taizélied. Het hoeven misschien maar heel weinig woorden te zijn. 

Opdracht 4: contrafact

Schrijf een nieuwe tekst op ‘Grote God, wij loven U’, lied 815.

Deze melodie werd altijd graag gezongen maar de huidige tekst kan wat archaïsch of afstandelijk aandoen. Als je wilt is er een veelheid aan coupletten waardoor je je kunt laten inspireren, op de wikipedia van het duitse origineel.  

Opdracht 5: vertaling

Maak een goed zingbare vertaling van een lied naar jouw keuze. Neem je favoriete lied van Songs of Praise, het zegenliedje dat je duitse oma altijd zong of een koraal uit de Matthaus Passion… de jury is benieuwd. Of je heel dicht bij het origineel blijft of een vrije vertaling maakt is natuurlijk aan jou.