Jury

Susien Lenselink

Susien Lenselink–van Dijk studeerde Middeleeuwse geschiedenis en Antieke Cultuur in Utrecht. Zij was docent in deze vakken aan de geschiedenisopleiding van de Hogeschool van Utrecht. In deze tijd, maar ook later als HOVO-docent, was zij steeds door middel van close-reading op zoek naar diepere betekenis en anderssoortige informatie van de gebruikte teksten.

Maarten van der Bijl

Maarten van der Bijl is dirigent en organist. Als cantor-organist van de Geertekerk in Utrecht is hij betrokken bij de muziek op zondagmorgen en hij leidt de koren van de kerk. Maarten werkt als dirigent verder bij diverse gezelschappen en geeft ook privéles aan koordirigenten. Hij studeerde orgel, kerkmuziek en koordirectie aan de conservatoria van Rotterdam en Utrecht.

Andries Govaart

Andries Govaart, Breda 1954, theoloog, liturgist, bibliodramabegeleider en tekstschrijver. Hij werkte als pastor en liturgisch toerustingswerker in het bisdom Utrecht, als docent liturgie bij Fontys Hogescholen. In 2022 kwamen verzamelde liederen ‘De weg die je goeddoet’ uit bij Skandalon, www.andriesgovaart.nl

Hij is gestopt met werken, nog steeds maker van teksten en nu ook van meubelen.

Claartje Kruijff

Claartje Kruijff studeerde psychologie in Leiden (1990) en werkte vervolgens voor een Amerikaans organisatieadviesbureau. In 2003 ging zij theologie studeren en was vervolgens verbonden aan de oecumenische Dominicusgemeente in Amsterdam. Sinds 2021 is ze een van de predikanten van de Geertekerk in Utrecht.  Daarnaast werkt ze op de rand en verder buiten de kerk op het terrein van zingeving.

Claartje heeft twee boeken geschreven: Leegte achter de dingen (2016) en Stevig staan in een kwetsbare wereld (2020).