Jury

Susien Lenselink

Susien Lenselink–van Dijk studeerde Middeleeuwse geschiedenis en Antieke Cultuur in Utrecht. Zij was docent in deze vakken aan de geschiedenisopleiding van de Hogeschool van Utrecht. In deze tijd, maar ook later als HOVO-docent, was zij steeds door middel van close-reading op zoek naar diepere betekenis en anderssoortige informatie van de gebruikte teksten.

Bert Dicou

Bert Dicou is Remonstrants theoloog en predikant van de VPKB in Antwerpen Zuid. Daarnaast leidt hij aan de VU predikanten op (vanuit het Arminius Instituut). Zijn theologische specialisatie is het Oude Testament. Bert is voorzitter van de Remonstrantse Taakgroep Theologie en Bezinning.

Andries Govaart

Andries Govaart is docent liturgie op Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht en docent bij het Centrum voor Bibliodrama. Hij was pastor in Arnhem-zuid en werkte in het bisdom Utrecht en in het Dominicanenklooster Huissen. Hij heeft zijn eigen bureau ‘Anderszins | tekst en toerusting voor ritueel en liturgie’. Andries studeerde theologie/liturgie in Nijmegen.